Menu:COTG PTTK
ul. Jagiellońska 6
31-010 Kraków
tel. 12-422-28-40
poczta@rowery.pttk.pl
Komisja Turystyki Rowerowej
PTTK Oddział "Beskid"
Rynek 9
33-300 Nowy Sącz
tel. 18-443-74-57
sekretariat@beskid.pttk.pl
statystykaJacek Bugański

Jacek Bugański urodził się 2 września 1955 roku w Nowym Sączu. Rodzice, Bronisław i Emilia, byli nauczycielami w Szkole Rolniczej w Nawojowej, gdzie mieszkali. Tam właśnie Jacek spędził dzieciństwo.

Ukończył II LO w Nowym Sączu i studia w krakowskiej AWF. Pracował w Radzie Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. W 1990 roku powierzono mu funkcję przewodniczącego Rady Okręgowej LZS, a w 2001 roku szefa Powiatowego LZS. W latach 1994-98 był dyrektorem Wydziału Turystyki, Kultury i Sportu w ówczesnym Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu. W latach 1999-2000 był dyrektorem Wydziału KFiT w Powiecie Nowosądeckim. W następnych latach pracował etatowo w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Nowym Sączu.

W latach 1985-89 piastował godność posła na Sejm IX kadencji, do którego wybrany został z rekomendacji Zjednoczenia Stronnictwa Ludowego. Był jednym z najmłodszych w Polce parlamentarzystów.

Bardzo aktywnie działał w turystyce. Był założycielem i prezesem pierwszej w kraju Lokalnej Organizacji Turystycznej - Sądeckiej Organizacji Turystycznej (powołanej w 2000 roku, zarejestrowanej w 2001 roku).

Największą pasją Jacek była piłka nożna. Jako zawodnik grywał w LKS Zawada, później długie lata w Sandecji. W okresie studiów reprezentował barwy Garbarni Kraków oraz Viktorii Skalbmierz. Do dzisiaj nie pobity pozostaje rekord Nowego Sącza, ustanowiony przez Jacka, w wykonaniu tzw. futbolowych kapek - jako junior podbił piłkę 2460 razy.

Jacek Bugański zmarł nagle 4 czerwca 2007 roku. Odszedł stanowczo za wcześnie, w wieku zaledwie 51 lat, bardzo nie w porę - w chwili, kiedy był pełen dobrych pomysłów na wytyczenie nowych kierunków dla rozwoju turystyki w skali kraju i regionu, na uzdrowienie lokalnego sporu. Był człowiekiem niezwykle otwartym na ludzi, kreatywnym i pracowitym, twórcą wielu inicjatyw i, jak mówią Jego prawdziwi przyjaciele, żyjącym dla innych.

Był pomysłodawcą i inicjatorem utworzenie Karpackiego Szlaku Rowerowego w Małopolsce. Po Jego śmierci, dzięki zaangażowaniu wielu osób, projekt udało się zrealizować. W celu promocji Karpackiego Szlaku Rowerowego organizowany jest Karpacki Maraton Rowerowy, który dla upamiętnienia postaci Jacka Bugańskiego został nazwany Jego imieniem.